Rozstrzelać Polaków, kina Warszawa i okolice - 16 kwietnia 2018