Repertuar kin Nowość Program TV

 

 

 

Kontakt

Kontakt działem reklamy naEKRANIE.pl:
[email protected]
tel. 793 799 959

Kontakt z-cą Redaktora Naczelnego naEKRANIE.pl:
[email protected]
tel. 501 329 440

Kontakt do redakcji portalu naEKRANIE.pl:
[email protected]

Kontakt do działu GRY portalu naEKRANIE.pl:
[email protected]

Kontakt do działu TECH portalu naEKRANIE.pl:
[email protected]
tel. 504 218 168

naEKRANIE.pl Sp. z o.o.
ul. Stawki 2A
00-193 Warszawa

Adres korespondencyjny:
ul. Bobrowiecka 1a
00-728 Warszawa

Numer KRS: 0000453178
NIP: 9512365117
REGON: 146562816

Tytuł prasowy „naEKRANIE.pl” na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy z dnia 17 listopada 2015 r. został wpisany do księgi rejestrowej pod numerem PR 19573